Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Kąkol-Papierowska

DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII: Zakres świadczonych przez Kancelarię usług prawnych dotyczy kompleksowej obsługi prawnej zarówno osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, a także podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie zastępstwa przed sądami i organami administracji publicznej, opracowywania i opiniowania umów, opinii prawnych i pism procesowych oraz udzielania porad prawnych, a także reprezentowania Klienta na etapie przedprocesowym. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Kancelaria czynna: w poniedziałki od 10:00 do 17:00; we wtorki - piątki od 9:00 do 16:00 a także w innych godzinach po uprzednim kontakcie telefonicznym. RADCA PRAWNY: Radca prawny Dominika Kąkol-Papierowska jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Już w trakcie trwania studiów zdobywała niezbędną praktykę będąc członkiem Studenckiej Poradni Prawnej, a także odbywając szereg praktyk studenckich. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie przystąpiła do egzaminu zawodowego, który zdała z wyróżnieniem i w czerwcu 2016 roku została wpisana na listę radców prawnych, uzyskując w ten sposób tytuł zawodowy radcy prawnego. Pani Mecenas posiada kilkuletnie doświadczenie prawnicze zdobyte w kancelarii radcowskiej, zarówno w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, w szczególności w dziedzinie prawa gospodarczego, prawa korporacyjnego, cywilnego oraz prawa pracy, jak i obsługi podmiotów indywidualnych, w takich dziedzinach jak prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo pracy i prawo rodzinne. Posiada również bogate doświadczenie procesowe. Aktualnie radca prawny Dominika Kąkol-Papierowska prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Darłowie, dochowując należytej staranności podczas wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki. Do każdego Klienta podchodząc w sposób indywidualny, z pełnym zaangażowaniem, należycie chroniąc jego interesy. Relacje z Klientem opierając na wzajemnym zaufaniu i lojalności.

Kontakt

Adres korespondencyjny

 • Adres:
  H. Wieniawskiego 19A
  76-150 Darłowo

Oferta

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, a także jednostek organizacyjnych, w szczególności poprzez udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów umów cywilnoprawnych oraz występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

SZCZEGÓŁY OFERTY:

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

• Prawa cywilnego (w tym ochrona dóbr osobistych, odszkodowania, służebności, zasiedzenie, ochrona własności, zniesienie współwłasności, rękojmia i gwarancja, umowy cywilnoprawne, postępowania wieczystoksięgowe, postępowania egzekucyjne, windykacja należności, prawo nieruchomości, prawo lokalowe)

• Prawa rodzinnego ( w tym rozwody, alimenty, kontakty z dzieckiem, ustalenie ojcostwa, opieka i kuratela, władza rodzicielska, podział majątku wspólnego małżonków)

• Prawa spadkowego (w tym stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu)

• Prawa pracy (w tym rozwiązanie/wypowiedzenie umowy o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowania za wypadek przy pracy, przywrócenie do pracy, czas pracy kierowców, mobbing, odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi)

• Prawa gospodarczego (w tym rejestracja i przekształcenia spółek, postępowanie rejestrowe w KRS, bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych, odpowiedzialność członka zarządu sp. z o.o., odpowiedzialność wspólnika spółki osobowej)

• Prawa upadłościowego (w tym ogłoszenie upadłości, upadłość konsumencka)

• Prawa administracyjnego (w tym skargi, wnioski, odwołania od decyzji administracyjnych)

 

Oferowana przez nas obsługa prawna obejmuje w szczególności: 

• przygotowywanie pism w postępowaniach sądowych i na etapie przedprocesowym,

• przygotowywanie projektów umów i regulaminów oraz ich analizę,

• reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych i administracyjnych, w charakterze pełnomocnika lub obrońcy,

• przygotowywanie opinii prawnych,

• windykację należności,

• pomoc prawną w zakładaniu działalności gospodarczej, rejestracji spółek prawa handlowego, stowarzyszeń,

• prowadzenie postępowań rejestrowych w KRS, 

• bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych,

• doradztwo prawne,

• prowadzenie negocjacji

 

Formularz kontaktowy

 _____  __  __  __  __  __  __ 
 / ___|| \ \\/ // \ \\/ // \ \\/ // 
| // __   \ ` //  \  //  \ ` // 
| \\_\ ||  | ||   / . \\   | ||  
 \____//   |_||  /_//\_\\  |_||  
 `---`   `-`'  `-` --`  `-`'