Usługi

Pomoc prawna

W ramach prowadzonej Kancelarii współpracuję z osobami prywatnymi, przedsiębiorstwami, a także z jednostkami organizacyjnymi. Udzielam konsultacji prawnych, podczas których dokładnie analizuję problem klienta, tłumaczę wątpliwe kwestie i proponuję optymalne rozwiązania. Pełnię również funkcję obrońcy lub pełnomocnika klienta w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych, biorę też udział w postępowaniach pozasądowych – w negocjacjach.

W zakresie usług kancelarii mieści się:

 • przygotowywanie pism w postępowaniach sądowych i na etapie przedprocesowym,
 • przygotowywanie oraz analiza projektów umów i regulaminów,
 • udział postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych i administracyjnych w charakterze pełnomocnika lub obrońcy klienta ,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • windykacja należności,
 • pomoc prawna w zakładaniu działalności gospodarczej, rejestracji spółek prawa handlowego i stowarzyszeń,
 • prowadzenie postępowań rejestrowych w KRS,
 • bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo prawne,
 • prowadzenie negocjacji.

Moja kancelaria zapewnia pomoc z zakresu wielu dziedzin prawa, są to:

 • Prawo cywilne – ochrona dóbr osobistych, odszkodowania, służebność, zasiedzenie, ochrona własności, zniesienie współwłasności, rękojmia i gwarancja, umowy cywilnoprawne, postępowania wieczystoksięgowe, postępowania egzekucyjne, windykacja należności, prawo nieruchomości, prawo lokalowe.
 • Prawo rodzinne – rozwody, alimenty, kontakty z dzieckiem, ustalenie ojcostwa, opieka i kuratela, władza rodzicielska, podział majątku wspólnego małżonków.
 • Prawo spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu.
 • Prawo pracy – rozwiązanie/wypowiedzenie umowy o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowania za wypadek przy pracy, przywrócenie do pracy, czas pracy kierowców, mobbing, odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.
 • Prawo gospodarcze – rejestracja i przekształcenia spółek, postępowanie rejestrowe w KRS, bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych, odpowiedzialność członka zarządu sp. z o.o., odpowiedzialność wspólnika spółki osobowej.
 • Prawo upadłościowe – ogłoszenie upadłości, upadłość konsumencka.
 • Prawo administracyjne – skargi, wnioski, odwołania od decyzji administracyjnych.